Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Правове забезпечення соціальної роботи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Соціальна сфера як сукупність соціальних відносин відчуває на собі регулюючий вплив практично всіх галузей права. Норми права закріплюють рівний доступ усіх громадян до матеріальних і духовних благ, встановлюють принципово єдині умови забезпечення пенсіями і допомогами і всіма іншими видами соціального забезпечення незалежно від класової приналежності громадянина. Серйозним кроком у цьому напрямку на початку 90-х рр. XX сторіччя в нашій країні стало формування соціальної роботи як професійної діяльності, а також введення в 1991 р в Росії нової професії - соціального працівника (фахівця з соціальної роботи), який є безпосереднім виконавцем соціальної роботи.

Слід зазначити, що правове забезпечення соціальної роботи - особливий вид діяльності, мета якої - нормативно-правове задоволення соціально гарантованих та особистих інтересів і потреб різних груп населення, створення умов, які сприяють відновленню і поліпшенню здатності людей до соціального функціонування через дотримання всіх норм законодавства. Соціальна робота включає також надання допомоги людям, які її потребують, не здатним без сторонньої допомоги вирішити свої життєві проблеми, а в багатьох випадках і жити. Все перераховане вище дуже важливо в сформованих соціально-економічних умовах в Російській державі.

Головна ідея соціального забезпечення - ідея соціальної справедливості. Держава не може ігнорувати ту обставину, що не всі члени суспільства в силу тих чи інших причин в змозі забезпечити нормальний рівень життя собі та своїй родині, а тому бере на себе турботу про повне або часткове забезпеченні непрацездатних, сімей з великим числом утриманців, про розвиток відповідних сфер (охорони здоров'я, освіти, культури і т. д.).

Всі категорії населення в тій чи іншій мірі потребують соціального захисту, заступництві держави, у державному сприянні при отриманні професії, роботи, у створенні умов для підприємництва, в придбанні житла і т. Д. Проблема соціальної захищеності вирішується декількома галузями права. Предмет "право соціального забезпечення" становить кілька груп суспільних відносин, регульованих нормами даної галузі права:

  • o відносини по соціальному забезпеченню громадян у грошовій формі (пенсії, допомоги, компенсаційні виплати і т. д.);
  • o відносини з надання різних соціальних послуг (соціальне обслуговування престарілих, інвалідів, дітей, сімей з дітьми, біженців і вимушених переселенців, медичне обслуговування, пільги для окремих категорій громадян);
  • o процедурні та процесуальні відносини, пов'язані з встановленням юридичних фактів, а також реалізацією захисту прав на той чи інший вид соціального забезпечення. Зазначені відносини, як правило, передують (процедурні), супроводжують (процедурні та процесуальні) відносинам перших двох груп або випливають (процесуальні) з них.

Становлення у нас широко поширеною по всьому світу професії соціального працівника і соціальної роботи в цілому було пов'язане зі складним і суперечливим процесом реформування Росії, переходу вітчизняної економіки до ринкових механізмів господарювання. При цьому однією з проблем, з якою зіткнулася соціальна робота, є законодавче закріплення її діяльності з різними категоріями громадян. Соціальна політика та соціальна робота як засіб її реалізації базуються на конституційно-правових установленнях і гарантіях, проголошених у Конституції (Основному законі) РФ і конкретизованих в законах РФ та інших нормативно-правових актах, знання і виконання яких є обов'язковим для всіх.

 
<<   ЗМІСТ   >>