Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow МИСТЕЦТВО ХХ СТОЛІТТЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГМИИ - Державний музей образотворчих мистецтв імені А. С. Пушкіна, Москва

ГРМ - Державний Російський музей, Санкт-Петербург ГТГ - Державна Третьяковська галерея, Москва ГЕ - Державний Ермітаж, Санкт-Петербург Центр Помпіду - Національний центр мистецтва і культури Жоржа помпи йду, Париж

ПЕРЕДМОВА

Даний навчальний посібник присвячений вітчизняному та зарубіжному образотворчому мистецтву XX в. і адресований студентам, які навчаються за напрямом підготовки «Хореографічне мистецтво» (бакалаврат) і вивчають історію образотворчого мистецтва.

В результаті освоєння матеріалу студент повинен:

знати

  • • головні періоди історії мистецтва XX ст., Імена основних художників, найважливіші твори живопису, скульптури, графіки;
  • • історіографію предмета;
  • • представлення сучасної науки про мистецтво зазначеного періоду;

вміти

  • • аналізувати твори мистецтва і описувати їх особливості з використанням наукової мистецтвознавчої лексики;
  • • самостійно працювати з літературою з мистецтва і творчо застосовувати знання з історії мистецтва в своїй професійній діяльності;

володіти

  • • спеціальної мистецтвознавчої термінологією;
  • • навичками усного та письмового викладу матеріалу.

Викладу основного матеріалу в посібнику передує «Введення»,

в якому розглядаються загальні проблеми, важливі для розуміння мистецтва XX в. Серед них - співвідношення напрямків і стилів у мистецтві цього періоду, розуміння мистецтва як «візуальної філософії», вплив на образотворче мистецтво науки і техніки, а також політичних навчань, ставлення мистецтва XX в. до минулого.

Перший розділ посібника охоплює історію зарубіжного мистецтва від епохи символізму і модерну до останнього десятиліття XX в.

Другий розділ присвячений історії російського і радянського мистецтва і має тс ж тимчасові рамки.

Обидва розділу включають по дев'ять глав, кожна з яких покликана висвітлити той чи інший етап або велике явище в мистецтві XX ст. Для зручності учнів глави розділені на невеликі параграфи, що в значній мірі полегшує орієнтацію в матеріалі і дає можливість легко звертатися до допомоги в довідкових цілях. В роботі розглянуті практично всі значні явища в мистецтві XX ст., Названі всі видатні імена.

Образотворче мистецтво розглядається не ізольовано, але в співвідношенні з літературою, філософією і театром. До видання додається більше 500 ілюстрацій, що сприяють освоєнню учбового матеріалу.

Ілюстрації розміщені в Електронно-бібліотечної системи Видавництва Юрайт 1 .

Методичний комплекс включає контрольні питання, теми для підготовки есе, тестові завдання, які дають можливість студентам організувати самостійну роботу з навчальним матеріалом і перевірити ступінь його засвоєння.

Даний навчальний посібник являє інтерес і для студентів інших напрямків підготовки в галузі культури і мистецтв, а також для всіх, хто цікавиться мистецтвом XX в.

 
<<   ЗМІСТ   >>